10 Najlepszych Amazon S3 Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Amazon S3 internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Amazon S3 Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Amazon s3 Mastery – THE How-To’ Guides For Amazon S3 autorstwa Steve Dougherty Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

*UPDATED 2020* Amazon S3 & AWS are Easy Once You Know How. Follow My Step-By-Step Guides & Master Amazon S3 Quickly.

W chwili pisania tego artykułu ponad 4811+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 571+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Developing with S3: AWS with Python and Boto3 Series autorstwa Niyazi Erdogan Kurs Udemy

“Learn multi-part file uploads, host a static website, use Route53 to route traffic to your S3 website and much more!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 1815+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 236+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. AWS Amazon S3 Mastery Bootcamp autorstwa Matt Bohn Kurs Udemy

Take this course to master all aspects of Amazon S3! Hone your skills with the AWS CLI and master S3 security.

W chwili pisania tego artykułu ponad 1608+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 195+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. The Complete Firebase And Amazon S3 With JavaFX Course autorstwa Mohamed Adel Kurs Udemy

Learn How To Develop Commercial & Advanced JavaFX Apps With Firebase And Amazon S3 In Complete Application

W chwili pisania tego artykułu ponad 297+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 94+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. PHP : Learn to upload files to Amazon S3 and use CloudFront autorstwa “Edwin Diaz, Coding Faculty Solutions” Kurs Udemy

Learn to upload files to Amazon S3 using PHP and Serve them with CloudFront

W chwili pisania tego artykułu ponad 1395+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 77+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Hosting your static website on Amazon AWS S3 service autorstwa Osama Al Masalemah Kurs Udemy

steps to host your static website on Amazon S3 with very low cost (less than 1Dollar/m) and very fast without any server

W chwili pisania tego artykułu ponad 2931+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 67+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. “AWS Storage- S3, Glacier, EFS, EBS, Storage Gateway” autorstwa Harshit Srivastava Kurs Udemy

master all Storage services on Amazon Cloud

W chwili pisania tego artykułu ponad 943+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 38+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Mastering AWS: Featuring S3 autorstwa Alston Godbolt Kurs Udemy

“Learn S3 with hands on tutorials including creating static pages, modifying buckets and objects with AWS CLI and Node.js”

W chwili pisania tego artykułu ponad 1061+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 20+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. AWS MasterClass in Amazon S3 Storage Management autorstwa Aftab Hussain Kurs Udemy

“Learn how to manage, secure and monitor your data on Amazon S3”

W chwili pisania tego artykułu ponad 1078+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 11+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. AWS S3 Command Line autorstwa Peter Fisher Kurs Udemy

Learn how to manage Amazon Web Services S3 object storage

W chwili pisania tego artykułu ponad 52+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 6+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu