10 Najlepszych Apache Kafka Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Apache Kafka internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Apache Kafka Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Apache Kafka Series – Learn Apache Kafka for Beginners v2 autorstwa Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

“START HERE: Learn Apache Kafka 2.0 Ecosystem, Core Concepts, Real World Java Producers/Consumers & Big Data Architecture”

W chwili pisania tego artykułu ponad 90985+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 20247+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Apache Kafka Series – Kafka Streams for Data Processing autorstwa Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate Kurs Udemy

“Learn the Kafka Streams API with Hands-On Examples, Learn Exactly Once, Build and Deploy Apps with Java 8”

W chwili pisania tego artykułu ponad 25656+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 3149+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Apache Kafka Series – Kafka Connect Hands-on Learning autorstwa Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate Kurs Udemy

“Kafka Connect – Learn How to Source Twitter Data, Store in Apache Kafka Topics & Sink in ElasticSearch and PostgreSQL”

W chwili pisania tego artykułu ponad 22163+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2776+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Apache Kafka Series – Kafka Cluster Setup & Administration autorstwa Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate Kurs Udemy

“Hands-On Training on ZooKeeper Quorum Setup, Kafka Cluster Setup and Administration in AWS.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 16590+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2246+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. Apache Kafka Series – Confluent Schema Registry & REST Proxy autorstwa Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate Kurs Udemy

“Kafka – Master Avro, the Confluent Schema Registry and Kafka REST Proxy. Build Avro Producers/Consumers, Evolve Schemas”

W chwili pisania tego artykułu ponad 12505+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1792+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Apache Kafka for absolute beginners autorstwa “Prashant Kumar Pandey, Learning Journal” Kurs Udemy

“Start Here – Learn Apache Kafka Ecosystem, Architecture, and Client API Programming in Java”

W chwili pisania tego artykułu ponad 14609+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1162+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Apache Kafka Series – Kafka Security | SSL SASL Kerberos ACL autorstwa “Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate, Gerd Koenig” Kurs Udemy

“Hands-On Course – Kafka Security Setup in AWS with SSL Encryption & Authentication, SASL Kerberos, ACL in Zookeeper”

W chwili pisania tego artykułu ponad 8991+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 954+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Apache Kafka – Real-time Stream Processing (Master Class) autorstwa “Prashant Kumar Pandey, Learning Journal” Kurs Udemy

Processing Real-time Streams using Apache Kafka and Kafka Streams API – Start as Beginner to Finish as PRO

W chwili pisania tego artykułu ponad 5271+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 847+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. Apache Kafka for Developers using Spring Boot[LatestEdition] autorstwa Dilip S Kurs Udemy

Learn to build enterprise standard Kafka producers/consumers with Kafka Unit/Integration tests using Spring Boot.

W chwili pisania tego artykułu ponad 5378+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 822+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. Apache Kafka Series – KSQL on ksqlDB for Stream Processing ! autorstwa “Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate, Simon Aubury” Kurs Udemy

Use SQL on Apache Kafka with Confluent ksqlDB! Build an entire taxi booking application based on KSQL stream processing

W chwili pisania tego artykułu ponad 6771+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 767+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu