10 Najlepszych AWS Lambda Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych AWS Lambda internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych AWS Lambda Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. “AWS S3, IAM, EC2, Lambda i DynamoDb – podstawy AWS 2021” autorstwa Jacek Pająk Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

“Opanuj w praktyczny sposób podstawowe umiejętności AWS – S3, IAM, EC2, Lambda i DynamoDb, pracując na projektach w Node.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 3580+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 10+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. AWS dla developerów – czyli jak budować aplikacje w chmurze! autorstwa Tomasz Stachlewski Kurs Udemy

“AWS Serverless – Lambda, API Gateway, DynamoDB, Sztuczna Inteligencja i inne!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 8121+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 209+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. AWS Lambda and the Serverless Framework – Hands On Learning! autorstwa Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate Kurs Udemy

“Develop and Deploy AWS Lambda Functions with Serverless, Learn Lambda Real World Integrations with Amazon Web Services”

W chwili pisania tego artykułu ponad 31792+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 4692+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. AWS Lambda & Serverless Architecture Bootcamp (Build 5 Apps) autorstwa “Riyaz Sayyad | AWS Certified Database Specialist, RIZMAXed by Riyaz Sayyad” Kurs Udemy

“AWS Serverless with AWS Lambda, API Gateway, Amazon DynamoDB, Step Functions, SAM, the Serverless Framework, CICD & more”

W chwili pisania tego artykułu ponad 20098+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2658+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. AWS Automation with boto3 of Python and Lambda Functions autorstwa Narendra P Kurs Udemy

Learn how to automate AWS common tasks using boto3 and Lambda |aws|boto3|Python boto3 API | boto3 API |AWS Lambda

W chwili pisania tego artykułu ponad 4914+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 727+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. AWS Lambda 2016 – The Complete Guide (With Hands On Labs) autorstwa “Ryan Kroonenburg, Ryan Scott Brown, Faye Ellis” Kurs Udemy

“Learn how to write, deploy & manage your own AWS Lambda functions – to build amazing scalable, real-time cloud systems.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 5489+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 628+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. AWS – Mastering Boto3 & Lambda Functions Using Python autorstwa Hari Kammana Kurs Udemy

“Learn Boto3 & AWS Lambda, In one Course, Build Real Time Use Cases, With Hands On Examples”

W chwili pisania tego artykułu ponad 2709+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 410+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Rocking AWS Serverless – A Real World Guide autorstwa Rajdeep Saha | Cloud Architect @Fortune10 Company Kurs Udemy

“Learn AWS Serverless Architecture, Lambda, API Gateway, DevOps, CI/CD, DynamoDB, SAM, Cloud9, Serverless Frameworks”

W chwili pisania tego artykułu ponad 2464+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 333+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. Complete guide to AWS Step Functions autorstwa Yan Cui Kurs Udemy

Master the art of serverless workflow orchestrate in AWS.

W chwili pisania tego artykułu ponad 1768+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 273+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. Building a Serverless AWS lambda API on AWS in java autorstwa Dries Horions Kurs Udemy

Build a productive serverless AWS Lambda API on the Amazon Web Services platform in hours for Java developers.

W chwili pisania tego artykułu ponad 1562+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 194+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu