10 Najlepszych Wnioskowanie bayesowskie Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Wnioskowanie bayesowskie internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Wnioskowanie bayesowskie Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Bayesian Machine Learning in Python: A/B Testing autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

“Data Science, Machine Learning, and Data Analytics Techniques for Marketing, Digital Media, Online Advertising, and More”

W chwili pisania tego artykułu ponad 23925+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 4188+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Bayesian Computational Analyses with R autorstwa “Geoffrey Hubona, Ph.D.” Kurs Udemy

Learn the concepts and practical side of using the Bayesian approach to estimate likely event outcomes.

W chwili pisania tego artykułu ponad 3194+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 264+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Introduction to Monte Carlo Methods autorstwa Jonathan Navarrete Kurs Udemy

“Statistical Computation, MCMC and Bayesian Statistics”

W chwili pisania tego artykułu ponad 770+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 94+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Bayesian Statistics autorstwa Philipp Loick Kurs Udemy

“Bayes Theorem, Bayesian networks, Bayesian sampling methods, Bayesian inference, machine learning and much more”

W chwili pisania tego artykułu ponad 687+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 63+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. Probabilistic Programming with Python and Julia autorstwa “Bert Gollnick, Sebastian Kaus” Kurs Udemy

Introduction and simple examples to start into probabilistic programming

W chwili pisania tego artykułu ponad 90+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 15+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Probabilistic Programming with STAN autorstwa Omid Rezania Kurs Udemy

Parametric Bayesian Methods

W chwili pisania tego artykułu ponad 46+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 12+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Bayesian Modelling with Regression ( From A to Z ) with R autorstwa Omid Rezania Kurs Udemy

Start and Finish your project in Bayesian

W chwili pisania tego artykułu ponad 30+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 4+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Hierarchical Bayesian Methods for Alzheimer`s Disease autorstwa Omid Rezania Kurs Udemy

From Model Development to Model Execution

W chwili pisania tego artykułu ponad 14+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 0+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. Naïve Bayes Classifier: A pure statistical approach to ML autorstwa Tidor-Vlad Pricope Kurs Udemy

Learn how Statistics helps in developing Machine Learning models.

W chwili pisania tego artykułu ponad 9+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 0+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. Introduction to Bayesian Statistics autorstwa Woody Lewenstein Kurs Udemy

Bayes’ Theorem and Bayesian statistics from scratch – a beginner’s guide.

W chwili pisania tego artykułu ponad 1411+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 120+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu