10 Najlepszych Chatbot Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Chatbot internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Chatbot Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Boty na Facebooku. Po polsku i prosto jak tworzyć boty !! autorstwa MScoach Magdalena Świerzewska Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

Darmowy asystent – czyli jak zagonić bota do pracy?

W chwili pisania tego artykułu ponad 55+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 5+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Deep Learning and NLP A-Z™: How to create a ChatBot autorstwa “Hadelin de Ponteves, Kirill Eremenko, SuperDataScience Team, Zillion Hand Team” Kurs Udemy

Learn the Theory and How to implement state of the art Deep Natural Language Processing models in Tensorflow and Python

W chwili pisania tego artykułu ponad 24148+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 3750+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. ChatBots: Messenger ChatBot – DialogFlow and nodejs autorstwa Jana Bergant Kurs Udemy

Use DialogFlow to train chatbot to have dialogs. Develop backend app to connect chatbot to web services and databases

W chwili pisania tego artykułu ponad 14458+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2761+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Facebook Marketing – Build Facebook Messenger Chatbots autorstwa Isaac Rudansky Kurs Udemy

“Facebook marketing & Facebook ads: Design, develop & optimize MobileMonkey Facebook Chatbots without writing any code!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 10098+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1618+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr autorstwa Stefan Kojouharov Kurs Udemy

We will Create a Parrot Bot Together! This course is a Step by Step Guide in Building a Chat Bot for Facebook Messenger

W chwili pisania tego artykułu ponad 86660+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1151+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Build Incredible Chatbots autorstwa Sachin Bhatnagar Kurs Udemy

“Learn to build and deploy chatbots for Facebook Messenger, WhatsApp, Slack and Skype using Wit & DialogFlow!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 8330+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1088+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Create Chatbot for Website with React and Node.js autorstwa Jana Bergant Kurs Udemy

“Create a chatbot for webpage with React and Node.js. Teach chatbot to sell products, give recommendation, measure demand”

W chwili pisania tego artykułu ponad 3265+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 443+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Hands-on Chatbots with Google Dialogflow autorstwa Loony Corn Kurs Udemy

Formerly known as API.AI

W chwili pisania tego artykułu ponad 2154+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 255+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. [Official] Rasa Certification Workshop autorstwa Rasa Technologies Kurs Udemy

Earn a Rasa Certification and learn how to build a real-world contextual assistant.

W chwili pisania tego artykułu ponad 1073+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 235+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. How to Build Chatbots: From Beginner to Intermediate autorstwa Nicholas “Techustler” Ivanecky Kurs Udemy

“Learn how to build bots on DialogFlow, Slack, Facebook Messenger, Twilio, and more”

W chwili pisania tego artykułu ponad 3610+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 223+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu