10 Najlepszych CUDA Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych CUDA internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych CUDA Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

Nazwa kursu Zapisani studenci (liczba) Recenzje (liczba)
1. CUDA programming Masterclass with C++ Nasz najlepszy wybór   4237+ 649+
2. Beginning CUDA Programming 2885+ 167+
3. Introduction to GPU computing with CUDA 619+ 123+
4. Learning CUDA 10 Programming 355+ 50+
5. CUDA GPU Programming Beginner To Advanced 163+ 25+
6. Learn CUDA with Docker | No NVIDIA GPUs required! 7076+ 16+
7. Cuda Basics 17+ 3+
8. 【Pythonで学ぶ 】CUDA プログラミング入門 911+ 94+
9. CUDA 프로그래밍 기초 139+ 34+
10. GPU Programlama 938+ 21+

1. CUDA programming Masterclass with C++ autorstwa Kasun Liyanage Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

Learn parallel programming on GPU’s with CUDA from basic concepts to advance algorithm implementations.

W chwili pisania tego artykułu ponad 4237+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 649+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Beginning CUDA Programming autorstwa “Scientific Programming Team, Scientific Programming School” Kurs Udemy

“Learn CUDA programming with GPGPU, kickstart your Big Data and Data Science Career!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 2885+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 167+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Introduction to GPU computing with CUDA autorstwa Orange Owl Kurs Udemy

What does coalescence mean? What is Halo region? And shared memory? Learn the basics of Parallel Computing with CUDA.

W chwili pisania tego artykułu ponad 619+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 123+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Learning CUDA 10 Programming autorstwa Packt Publishing Kurs Udemy

Harness the power of GPUs to speed up your applications

W chwili pisania tego artykułu ponad 355+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 50+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. CUDA GPU Programming Beginner To Advanced autorstwa “The Startup Central Co., Muhammad Adil” Kurs Udemy

Learn CUDA programming and parallel computing with my simple and straightforward cuda programming masterclass

W chwili pisania tego artykułu ponad 163+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 25+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Learn CUDA with Docker | No NVIDIA GPUs required! autorstwa “Scientific Programming Team, Scientific Programming School” Kurs Udemy

“Keep it Simple, Stupid! Code with CUDA with GPGPU-Simulators & Docker & kickstart your Computing and Data Science career”

W chwili pisania tego artykułu ponad 7076+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 16+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Cuda Basics autorstwa HPC Specialist Kurs Udemy

A comprehensive course on Cuda C programming principles

W chwili pisania tego artykułu ponad 17+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 3+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. 【Pythonで学ぶ 】CUDA プログラミング入門 autorstwa Tetsuya T Kurs Udemy

Google Colab で始める PyCUDA プログラミング

W chwili pisania tego artykułu ponad 911+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 94+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. CUDA 프로그래밍 기초 autorstwa 광성 최 Kurs Udemy

“CUDA 는 GPU를 움직이는 프로그래밍 언어입니다. 이 강좌는 C, C++ 의 기본기가 있는 개발자를 대상으로 GPU 머신을 어떻게 프로그래밍 하는지 가르쳐 드립니다.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 139+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 34+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. GPU Programlama autorstwa Muhammed Fatih Bayraktar Kurs Udemy

CUDA Runtime API

W chwili pisania tego artykułu ponad 938+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 21+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu