10 Najlepszych Głębokie uczenie Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Głębokie uczenie internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Głębokie uczenie Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Deep Learning w języku Python – Konwolucyjne Sieci Neuronowe autorstwa Paweł Krakowiak Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

Zrób krok w stronę sieci neuronowych dzięki bibliotece Keras!

W chwili pisania tego artykułu ponad 562+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 56+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Deep Learning A-Z™: Hands-On Artificial Neural Networks autorstwa “Kirill Eremenko, Hadelin de Ponteves, SuperDataScience Team” Kurs Udemy

Learn to create Deep Learning Algorithms in Python from two Machine Learning & Data Science experts. Templates included.

W chwili pisania tego artykułu ponad 294424+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 35295+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Complete Guide to TensorFlow for Deep Learning with Python autorstwa Jose Portilla Kurs Udemy

Learn how to use Google’s Deep Learning Framework – TensorFlow with Python! Solve problems with cutting edge techniques!

W chwili pisania tego artykułu ponad 85642+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 15585+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Natural Language Processing with Deep Learning in Python autorstwa “Lazy Programmer Team, Lazy Programmer Inc.” Kurs Udemy

“Complete guide on deriving and implementing word2vec, GloVe, word embeddings, and sentiment analysis with recursive nets”

W chwili pisania tego artykułu ponad 39340+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 6315+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. Advanced AI: Deep Reinforcement Learning in Python autorstwa “Lazy Programmer Team, Lazy Programmer Inc.” Kurs Udemy

The Complete Guide to Mastering Artificial Intelligence using Deep Learning and Neural Networks

W chwili pisania tego artykułu ponad 32474+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 3673+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. “Deep Learning: Advanced Computer Vision (GANs, SSD, +More!)” autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy

“VGG, ResNet, Inception, SSD, RetinaNet, Neural Style Transfer, GANs +More in Tensorflow, Keras, and Python”

W chwili pisania tego artykułu ponad 22686+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 3562+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Deep Learning: Convolutional Neural Networks in Python autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy

“Use CNNs for Image Recognition, Natural Language Processing (NLP) +More! For Data Science, Machine Learning, and AI”

W chwili pisania tego artykułu ponad 25347+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 3350+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Deep Learning: Recurrent Neural Networks in Python autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy

“GRU, LSTM, Time Series Forecasting, Stock Predictions, Natural Language Processing (NLP) using Artificial Intelligence”

W chwili pisania tego artykułu ponad 23607+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2997+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. Deep Learning: Advanced NLP and RNNs autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy

“Natural Language Processing with Sequence-to-sequence (seq2seq), Attention, CNNs, RNNs, and Memory Networks!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 18694+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2992+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. Modern Deep Learning in Python autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy

“Build with modern libraries like Tensorflow, Theano, Keras, PyTorch, CNTK, MXNet. Train faster with GPU on AWS.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 27235+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2485+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu