10 Najlepszych ETL Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych ETL internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych ETL Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. ETL Testing: From Beginner to Expert autorstwa Sid Inf Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

ETL Testing: Essential course for all software testing professionals.

W chwili pisania tego artykułu ponad 7710+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1474+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Data Manipulation in Python: A Pandas Crash Course autorstwa “Samuel Hinton, SuperDataScience Team” Kurs Udemy

“Learn how to use Python and Pandas for data analysis and data manipulation. Transform, clean and merge data with Python.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 31173+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 637+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. ETL Framework for Data Warehouse Environments autorstwa Sid Inf Kurs Udemy

The non functional ETL requirements

W chwili pisania tego artykułu ponad 2892+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 375+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Apache NiFi Complete Master Course – HDP – Automation ETL autorstwa MUTHUKUMAR Subramanian Kurs Udemy

“Next Gen Data Flow. Process – distribute data using powerful, reliable framework. Apache Nifi, Nifi Registry, Minifi”

W chwili pisania tego artykułu ponad 2022+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 370+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. Learn ETL Testing With Informatica PowerCenter Today autorstwa “The Startup Central Co., Tuhina Mehta” Kurs Udemy

Learn ETL testing now. Step-by-step software testing with relevant exercises. Learn now and get your promotion!

W chwili pisania tego artykułu ponad 4005+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 317+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Data integration (ETL) with Talend Open Studio autorstwa Andrejs Zaharovs Kurs Udemy

Talend – from basics to advanced technics.

W chwili pisania tego artykułu ponad 936+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 283+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Talend : ETL Data Integration Guide with Talend Open Studio autorstwa Elementary Learners Kurs Udemy

A Complete Practical Guide for Talend using Talend Open Studio

W chwili pisania tego artykułu ponad 755+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 149+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. SQL/ETL Developer – T-SQL/Stored Procedures/ETL/SSIS autorstwa Bluelime Learning Solutions Kurs Udemy

Develop an ETL solution using SSIS

W chwili pisania tego artykułu ponad 3696+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 141+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. Learn to master ETL data integration with Pentaho kettle PDI autorstwa Itamar Steinberg (inflow systems) Kurs Udemy

“Learn how to develop ETL with Pentaho PDI 8 (2nd edition) 2020 #1 – full Project, hands on, tips and tricks and homework”

W chwili pisania tego artykułu ponad 1221+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 107+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. “Alteryx – Data processing, Data Manipulation and Analytics” autorstwa Steven Martin Kurs Udemy

A complete guide to ETL and Data Analytics for IT team and Data Scientists

W chwili pisania tego artykułu ponad 1596+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 75+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu