10 Najlepszych Skróty programu Excel Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Skróty programu Excel internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Skróty programu Excel Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Microsoft Excel Pro Tips: Go from Beginner to Advanced Excel autorstwa “Maven Analytics, Chris Dutton” Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

“Master 75+ tips to build advanced Excel skills: Formulas, PivotTables, charts, analytics tools & more”

W chwili pisania tego artykułu ponad 16669+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2119+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. “Excel Shortcuts, Hacks & Tricks: 100+ Powerful Excel Tips” autorstwa Andreas Exadaktylos Kurs Udemy

“Master Excel with 100+ Excel Tips & Hacks, from an Excel Best Seller Instructor. Excel Project Files included.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 2822+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 407+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Master Excel Keyboard Shortcuts & Mouse-Free Navigation autorstwa Eric Andrews Kurs Udemy

Exponentially improve productivity by mastering Excel keyboard shortcuts in this advanced online course.

W chwili pisania tego artykułu ponad 721+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 162+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Microsoft Excel – Advanced Excel Tricks that Impress autorstwa Alan Murray Kurs Udemy

The secret Excel magic tricks used by the power users

W chwili pisania tego artykułu ponad 515+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 82+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. Mastering Microsoft Excel Date and Time autorstwa Institute of Investment Banking Kurs Udemy

Master the date and time functions in excel and use them effectively to simplify your work and make it more interesting

W chwili pisania tego artykułu ponad 12836+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 60+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. The Ultimate Excel shortcuts guide autorstwa Deepak Chandran Kurs Udemy

Learn more than 100 most useful excel shortcuts to work like a Pro.

W chwili pisania tego artykułu ponad 4203+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 58+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. “MS Excel – Top Excel Tips, Excel Tricks, Excel Shortcuts” autorstwa Institute of Investment Banking Kurs Udemy

“Learn to use simple but amazing excel shortcuts, tips and tricks. Solve complex problems fast using excel tricks”

W chwili pisania tego artykułu ponad 9856+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 57+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Excel Shortcuts for Management Consultants autorstwa Asen Gyczew Kurs Udemy

Practical guide how to work fast in Excel during Management Consulting projects

W chwili pisania tego artykułu ponad 2924+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 57+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. “Master Keyboard Shortcuts – Excel, Outlook, Word, PowerPoint” autorstwa Valentin Ilicea Kurs Udemy

“Master every Time-Saving Excel Shortcut (+Outlook, Word and PPT). Create NEW Excel shortcuts. Achieve more, faster.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 374+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 56+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. Microsoft Excel Keyboard Shortcuts: A Comprehensive Guide autorstwa The ProductivityMe Company Kurs Udemy

Learn to Master 230+ Microsoft Excel Keyboard Shortcuts and Become an Excel Guru in No Time!

W chwili pisania tego artykułu ponad 3410+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 42+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu