10 Najlepszych Przetwarzanie języka naturalnego Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Przetwarzanie języka naturalnego internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Przetwarzanie języka naturalnego Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Data Science: Natural Language Processing (NLP) in Python autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

“Applications: decrypting ciphers, spam detection, sentiment analysis, article spinners, and latent semantic analysis.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 36227+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 9085+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Natural Language Processing with Deep Learning in Python autorstwa “Lazy Programmer Team, Lazy Programmer Inc.” Kurs Udemy

“Complete guide on deriving and implementing word2vec, GloVe, word embeddings, and sentiment analysis with recursive nets”

W chwili pisania tego artykułu ponad 39340+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 6315+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Deep Learning: Advanced NLP and RNNs autorstwa Lazy Programmer Inc. Kurs Udemy

“Natural Language Processing with Sequence-to-sequence (seq2seq), Attention, CNNs, RNNs, and Memory Networks!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 18694+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2992+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. NLP – Natural Language Processing with Python autorstwa Jose Portilla Kurs Udemy

“Learn to use Machine Learning, Spacy, NLTK, SciKit-Learn, Deep Learning, and more to conduct Natural Language Processing”

W chwili pisania tego artykułu ponad 34944+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 6955+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. Introduction to Natural Language Processing (NLP) autorstwa Brian Sacash Kurs Udemy

Learn how to analyze text data.

W chwili pisania tego artykułu ponad 8394+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 2019+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Hands On Natural Language Processing (NLP) using Python autorstwa Next Edge Coding Kurs Udemy

“Learn Natural Language Processing ( NLP ) & Text Mining by creating text classifier, article summarizer, and many more.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 6692+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1156+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Modern Natural Language Processing in Python autorstwa “Martin Jocqueviel, SuperDataScience Team” Kurs Udemy

Solve Seq2Seq and Classification NLP tasks with Transformer and CNN using Tensorflow 2 in Google Colab

W chwili pisania tego artykułu ponad 45477+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1143+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. U&P AI – Natural Language Processing (NLP) with Python autorstwa Abdulhadi Darwish Kurs Udemy

“Become an NLP Engineer by creating real projects using Python, semantic search, text mining and search engines!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 13781+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1140+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. “From 0 to 1: Machine Learning, NLP & Python-Cut to the Chase” autorstwa Loony Corn Kurs Udemy

“A down-to-earth, shy but confident take on machine learning techniques that you can put to work today”

W chwili pisania tego artykułu ponad 8652+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 889+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. Modern web development course: beginner to advanced autorstwa Evans Boateng Owusu Kurs Udemy

“Start with HTML, CSS, JavaScript and move to NodeJS/HapiJS, ReactJS, and finally implement a sentiment analyzer.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 23230+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 521+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu