10 Najlepszych Szamanizm Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Szamanizm internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Szamanizm Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Spiritual Shamanic Initiation The Munay Ki Certified autorstwa Sharon Ramel Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

“How to heal wounds of the past, the karmic & genetic programs & beliefs you inherited with grace spirituality”

W chwili pisania tego artykułu ponad 21368+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 3293+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. Activate Faery Shamanism Bringing Transformational Abundance autorstwa Sharon Ramel Kurs Udemy

“How to connect with the faery shaman realms to expand your intuition, healing and motivation for a positive outlook”

W chwili pisania tego artykułu ponad 2914+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 377+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Shamanic Life Coach Certification (Accredited) autorstwa “Joeel & Natalie Rivera, Victoria Hawkins, Transformation Services” Kurs Udemy

“Become a Certified Shamanic Life Coach Using Shamanic Wisdom, Tools, Rituals and Art Therapy for Harmony & Alignment”

W chwili pisania tego artykułu ponad 3190+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 610+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Learn Shamanic Journeying To The Lower Middle Upper Worlds autorstwa Sharon Ramel Kurs Udemy

“Beginners shamanic journeying to the lower, middle and upper worlds to awaken your transformative, powerful potential.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 3394+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 452+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. How To Do A Shamanic Journey – A Way To Inner Wholeness autorstwa Daniela Hills Kurs Udemy

Finding And Bringing Back Your Power Animal

W chwili pisania tego artykułu ponad 2141+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 423+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. Master Shamanic Journeying Ritual And Ceremony Certified autorstwa Sharon Ramel Kurs Udemy

Learn how to professionally lead & share guided ceremonial shamanism practices creating spiritual healing and awakening

W chwili pisania tego artykułu ponad 2674+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 288+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Shamanic Moon Magic & Psychic Mediumship Guide (Certified) autorstwa “Sharon Ramel, Julian Jenkins” Kurs Udemy

How to restore and refocus your life to amplify healing and manifest with the moon via psychic mediumship and shamanism

W chwili pisania tego artykułu ponad 2469+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 263+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. How To Do A Solo Shamanic Vision Quest Transform Your Life autorstwa Sharon Ramel Kurs Udemy

“How to access pathways for dreaming, guiding your shamanic spiritual vision quest to live a heart centred joyful life”

W chwili pisania tego artykułu ponad 1914+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 173+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. Shamanic Nusta Karpay Receive & Learn How to Pass Them On autorstwa Sharon Ramel Kurs Udemy

Learn sacred ancient shamanic energy healing rites techniques & how to pass them on to help others awaken deep healing

W chwili pisania tego artykułu ponad 990+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 113+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. The Path of Celtic Shamanism Accredited Diploma Course autorstwa “Tom Llewellyn, Soulremember Academy” Kurs Udemy

“Druid Shamanic Wisdom of the Seers & Bards, inspired by the Ancient Celts, for Soul Wholeness & Spirit Reviving Healing”

W chwili pisania tego artykułu ponad 600+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 87+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu