10 Najlepszych Tworzenie oprogramowania Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses
Nasz zespół ekspertów-recenzentów przejrzał mnóstwo danych i wysłuchał wielu godzin nagrań wideo, aautorstwa stworzyć listę 10 najlepszych Tworzenie oprogramowania internetowych szkoleń, kursów, lekcji, certyfikatów, samouczków i programów.

10 Najlepszych Tworzenie oprogramowania Kursów, Szkoleń, Lekcji I Samouczków Online

1. Software Development: Better Requirements Gathering Skills autorstwa Robin Slee | Art | Illustration | iPad | Software Development Kurs Udemy Nasz najlepszy wybór

Boost Your Software Requirements Gathering Skills Today! Learn The Techniques That Work!

W chwili pisania tego artykułu ponad 12948+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 4921+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

2. “Software Development From A to Z – OOP, UML, Agile, Python” autorstwa Karoly Nyisztor • Professional Software Architect Kurs Udemy

“Learn about software development, OOP, UML, Agile, SCRUM, Python. Get insights into the software development industry.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 5623+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 1134+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

3. Scrum Advanced: Software Development & Program Management autorstwa Paul Ashun Kurs Udemy

“Learn the Scrum of Scrums technique, how to Become a Scrum Master and how to Coach by explaining scrum with 72 reasons”

W chwili pisania tego artykułu ponad 59773+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 640+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

4. Learn Qt and QML by Creating Cross Platform Apps with Felgo autorstwa “Grant Klimaytys, Christian Feldbacher” Kurs Udemy

“Cross platform apps built for Windows, Mac, Linux, Embedded Linux, iOS and Android using a single codebase!”

W chwili pisania tego artykułu ponad 8030+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 242+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

5. The Complete ‘No Code’ Developer Course: Build 23 Projects autorstwa “Codestars by Rob Percival, Ravinder Deol” Kurs Udemy

“Learn How To Build A Range Of Products Without Writing Code! Learn How To Use: Webflow, Zapier, Figma, Parabola & More.”

W chwili pisania tego artykułu ponad 2365+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 231+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

6. The Software Development Process – The Complete Course autorstwa Daniele Protti Kurs Udemy

“Learn how to select the right software development model and process, the tools and resources for your software projects”

W chwili pisania tego artykułu ponad 1245+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 128+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

7. Introduction to CMake autorstwa Dennis Groß Kurs Udemy

Learn Managing Build Processes

W chwili pisania tego artykułu ponad 406+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 117+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

8. Application Security – The Complete Guide autorstwa Derek Fisher Kurs Udemy

Developing security in the Software Development Life Cycle (SDLC)

W chwili pisania tego artykułu ponad 739+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 108+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

9. Mendix Development course for beginners autorstwa Ahmed Odeh Kurs Udemy

This course will teach you how to create web app and mobile app without writing a single line of code.

W chwili pisania tego artykułu ponad 488+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 105+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu

10. Software Development Lifecycle & Methodologies autorstwa Michal Juhas Kurs Udemy

Learn how software development works straight from the source: a CTO of a fast-growing startup.

W chwili pisania tego artykułu ponad 5354+ osób wzięło udział w tym kursie i zostawiło 104+ recenzji.

Kliknij tutaj, aby OTRZYMAĆ 95% ZNIŻKI, która zostanie naliczona automatycznie po kliknięciu